Anlita proffs för tunghantering

Ska ert företag flytta en tung maskin? Har ni investerat i maskiner som kommer att ta er verkstad eller industri till en ny nivå? Det man bör tänka på gällande detta är att ta professionell hjälp av ett företag specialiserat på tunghantering i samband med att all logistik ska genomföras.

Tunga lyft och tunga transporter innebär stora risker för skador på både person och egendom. Kunskap, erfarenhet och utbildning är nycklarna för säker tunghantering och det är något som ni aktivt måste kolla efter i samband med en sådan typ av flytt.

Hitta rätt företag för tunga lyft

Tunghantering ställer extrema krav på säkerhet. Det är viktigt att det företag man anlitar dels använder sig av rätt maskiner och rätt utrustning för det som ska lyftas och förflyttas. Minsta fel kan innebära en katastrof - och tyvärr så sker det också olyckor i samband med tunghantering och tunga lyft.

Detta kan även drabba dig som beställare. Den maskin ni investerat i går sönder och plötsligt möts ni av ett tapp i produktionen som innebär minskad, snarare än ökad, lönsamhet. Hur ska man då tänka gällande tunghantering? Vi tittar närmare på några nycklar att titta aktivt efter då du söker ett företag för detta:

  • Utbildning. Att företaget genomfört en utbildning inom tunghantering är viktigt och ett exempel på en sådan handlar om Safe Construction. Den utbildningen ger kunskap om risker och hur dessa undviks och den ger också en inblick i hur exempelvis attityder kan skapa problem.
  • Erfarenhet. Hur länge har man arbetat med tunghantering är avgörande för hur pass effektivt - och säkert - man arbetar. Ett erfaret företag är medvetna om vilka risker som finns och arbetar utifrån en god planering och en riskanalys. Man vet vad som ska göras, alla vet vem som ska göra vad och man arbetar metodiskt och lugnt för att klara av uppgiften man anlitats för.
  • Maskiner. Vilken fordonsflotta har man? Tunga lyft och tunghantering kräver ofta exempelvis kranbilar och mobilkranar. Det är ett måste att företag har sådana - och att man, givetvis, har vana av arbete med denna typ av utrustning.

Ta hjälp att hitta rätt flyttbolag hos flytteliten.nu.

23 Mar 2023

En Guide till att flytta!

Här finner du tips på vad du skall tänka på i samband med en flytt. Särskilt användbart kan vara checklistan där du kan bocka av punkt för punkt vad som är gjort och inte gjort.