En flyttstädning är obligatorisk

Det finns alltid två stycken olika känslor inför en flytt. Dels så handlar det om förväntan; man ska bryta upp, man ska börja något nytt och man ser fram emot att lämna det gamla bakom isg. Del så handlar dock även en flytt om en ansträngning – en både mental och en fysiskt sådan. Detta då man dels måste packa alla sina föremål och saker och dels också måste bära dessa tillsamman med tunga möbler – gånger två, ska här tilläggas då de även ska in i den nya bostaden. Med en mental ansträngning menar vi att en flytt ofta sätter stor press på planeringen och att en god sådan måste finnas; sker minsta avvikelse så kommer flytten i fråga att bli stressig, skapa en dålig stämning och leda till konflikt.

Dessutom – och det här har vi medvetet utelämnat: det måste även till ett sista moment i flytten och detta av många (förmodligen de flesta) ansett som det jobbigaste. Man måste genomföra en flyttstädning. Kort sagt; man kan inte efter att ha burit, transporterat och återigen burit, sätta sig ned och pusta ut i den nya bostaden – nej, man måste återvända en sista gång och detta för att genomföra en flyttstädning.

Städning, tänker många här – hur tung kan en sådan vara? Jo, det speciella med en flyttstädning är att allt ska städas – och att det måste vara grundlig. Missköter man denna bit så kan man nämligen tvingas betala ganska dyra pengar till de nya ägarna och detta för att bekosta en städfirma för dessa.

Det vill säga; ska du flytta från en bostad i Göteborg till en annan så förväntar du dig en ren bostad och på samma sätt så förväntas du också att lämna över din gamla bostad i samma skick som du vill ha den nya.

Ta hjälp med din flyttstädning

En flyttstädning är ur det avseendet att se som en slags länk mellan köpare och säljare, mellan de som flyttar och det är också av den anledningen som man måste ta detaljen på allvar. Därmed inte sagt att man måste genomföra en flyttstädning på egen hand.

Nej, vi rekommenderar varmt att du vid din flytt i göteborg istället anlitar professionell hjälp och kontaktar en städfirma. Är du ute i god tid så kostar det inte så mycket och dessutom så kan du använda ditt rut-avdrag för ändamålet.

Vi kan inte nog poängtera vikten av en flyttstädning – men vi förstår att den kan vara jobbig och kännas övermäktig; därför är professionell hjälp ett gott alternativ som fler borde överväga.

13 Jun 2017

En Guide till att flytta!

Här finner du tips på vad du skall tänka på i samband med en flytt. Särskilt användbart kan vara checklistan där du kan bocka av punkt för punkt vad som är gjort och inte gjort.