En företagsflytt är ett avancerat projekt

Företag i Stockholm byter lokaler relativt ofta och det finns naturliga förklaringar till det. Vissa år går verksamheten bra och andra år går det sämre;  man måste helt enkelt rätta munnen efter magsäcken. Kort sagt – går det sämre så kanske man måste säga upp folk och byta till mindre lokaler och detsamma om man skulle ha en period där allting flyter på och man därigenom får byta till större lokaler och anställa fler människor. Inga konstigheter.

Det som däremot är gemensamt – oavsett anledning till en företagsflytt i Stockholm – är att man uteslutande använder sig av professionell hjälp i form av en flyttfirma och att en företagsflytt i sig är en känslig historia.

Valet av flyttfirma blir väldigt viktigt och lyckligtvis så finns det sådana som specialiserat sig just på att hjälpa olika företag vid deras flyttar. Vad utmärker då en sådan flyttfirma och vad skiljer en sådan åt mot en ”vanlig” flyttfirma i Stockholm? För att förklara detta så kan vi peka på några punkter som ser ut enligt följande:

  • En företagsflytt måste ske effektivt då man inte har råd att tappa någon produktivitet hos de anställda. Om kanske en helg så ska allting bäras från den gamla- till den nya lokalen och redan på måndag ska de anställda kunna sätta igång att arbeta igen. En flyttfirma måste således vara beredd på att det finns en stor tidspress i att genomföra en företagsflytt.
  • En företagsflytt i Stockholm innehåller nästan uteslutande en massa känsliga maskiner och utrustning – datorer, kopiatorer och skrivare – och liksom vid ovan nämnda punkt så får dessa (med tanke på produktionen) inte gå sönder. Det krävs således en flyttfirma med vana av att hantera dessa maskiner, som kan packa dem korrekt och som har erfarenhet av emballering av exempelvis datorer.
  • Planering tillsammans. En vanlig flyttfirma som arbetar hos privatpersoner kan i stort sett köra igång direkt och där man löser allt på uppstuds. Vid en företagsflytt så är planeringen A och O och sker helt enligt företagets önskemål. Det vill säga, en del dokument, en del datorer och en del möbler kanske behöver separat transport och får under inga som helst omständigheter försvinna eller ta skada.
  • Är en företagsflytt av modell större så krävs det en övergripandeblick och en fast hand som styr arbetet. En projektledare – helst en från flyttfirman och en från företaget vars saker ska flyttas – krävs därför. Tillsammans med en skicklig packmästare kan man lösa en stor företagsflytt i Stockholm utan problem och på utsatt tid.
23 Apr 2017

En Guide till att flytta!

Här finner du tips på vad du skall tänka på i samband med en flytt. Särskilt användbart kan vara checklistan där du kan bocka av punkt för punkt vad som är gjort och inte gjort.