Flyttföretagens tjänster varierar

Är det någon skillnad mellan olika flyttfirmor utöver att de tar olika pris? De erbjuder väll flytthjälp från en bostad till en annan bostad? Skillnaden är större än vad man kan tro. Dagens flyttfirmor erbjuder nämligen betydligt mer tjänster än bara själva flytten. Som kund gäller det därmed att se på sitt behov och jämföra utbud av tjänster hos de olika företagen. En flyttfirmas primära uppgift är att hjälpa privatpersoner och företag vid flytt. Det kan handla om allt från att flytta ett par kartonger till stor och tung egendom så som piano och kassaskåp. Ska enbart en flytt ske från den gamla bostaden till den nya kan i stort sett vilket företag som helst anlitas. Detta så länge som de inte jobbar svart och är försäkrade. Men som kund kan man även med fördel se på andra tjänster som dessa företag erbjuder. Det är även på denna punkt som företagen skiljer sig åt mot varandra.

Utbudet skiljer sig åt

När fyra olika flyttfirma i Sollentuna ställdes mot varandra visade det sig att det just är utbudet av tjänster som skiljer dem åt. En offertförfrågan gjordes på exakt samma flytt och priset varierade kraftigt. I likhet med övriga delar av landet så kan de som bor i Sollentuna tjäna på att jämföra priserna. Men utöver priser så varierade utbudet av tjänster.

Behöver du lager på vägen?

En punkt som skiljde de olika företagen åt var om de erbjöd lagermöjlighet eller inte. På grund av stor bostadsbrist nöjer sig många med en mindre lägenhet när man flyttar till olika delar av Stockholm. Det är helt enkelt för svårt att hitta bostad att man får ta det som finns. Därmed har även utbudet av lagerlokaler vuxit. En del flyttfirmor har egna lager där man kan få lagra bohaget under kortare perioder. Det kan exempelvis vara mellan att man måste lämna gamla lägenheten till att man får nycklarna till den nya. Det finns även flyttfirmor som samarbetar med företag som enbart erbjuder lagerplatser. Därmed kan man få tillgång till lager även om det inte är exakt från flyttfirman.

Flytt – men kan de ta hand om allt?

En annan punkt var om företagen kunde erbjuda helhetslösningar. Med det menas att de kan ta hand om allt inom flytten och att man själv inte behöver bry sig i samma utsträckning. De kan därmed plocka ihop allt i lådor, genomföra flyttstädningen, flytta, plocka upp och sedan välkomna dig till en halvfärdig lägenhet. OBS: De skillnader som går att se hos flyttfirmorna i Sollentuna kan även ses i andra delar av landet. Det har alltså inget med staden att göra utan ska enbart ses som exempel på att utbudet av tjänster varierar kraftigt.

17 Feb 2018

En Guide till att flytta!

Här finner du tips på vad du skall tänka på i samband med en flytt. Särskilt användbart kan vara checklistan där du kan bocka av punkt för punkt vad som är gjort och inte gjort.