Hur ser huset ut på insidan?

Dolda fel i hus är ett idag vedertaget begrepp som skapar många frågor och som kan leda till konflikter mellan köpare och säljare. Det man definitivt kan säga angående dessa konflikter är att de - oavsett skuldfrågan - är svåra att lösa och att det ofta tar lång tid. Därför bör man också undvika att hamna i en sådan situation och det gör man enklast genom att vara lite obekväm och, genom detta, ställa frågor till den som säljer bostaden i fråga. Och: man måste alltid utföra en grundlig besiktning av den bostad man köper.

För att man överhuvudtaget ska kunna hävda dolda fel så måste felet i fråga varit omöjligt att upptäcka och inte bara av dina ögons som lekman; det krävs att en besiktningsman utför en okulär undersökning och att denne således inte gjort någon anmärkning på felet i fråga. Med okulär menas just med ögonen, men här är även luktsinnet en stor spelare i sammanhanget. Luktar det exempelvis mögel så kommer detta att skrivas in i det besiktningsprotokoll man får som köpare - och där även säljaren får ett exemplar.

Anlita en firma inom VVS i Malmö innan köpet

Så, om du köper ett hus i Malmö och där en vattenskada plötsligt inträffar som en följd av att ett rör spricker - då är du fri från skuld och kan ropa på ett dolt fel och i och med detta också ha en chans att bli ersatt? Inte nödvändigtvis. I begreppet finns nämligen även inskrivet att felet inte ska vara förväntat och det är det som ofta ställer till det.

Om huset du köpt är gammalt och exempelvis aldrig blivit stambytt så kan det således ställas krav på att du borde ha förväntat dig att ett rör kanske kan springa läck och att du borde ha kontaktat en firma inom VVS i Malmö för en grundlig kontroll - och för eventuella åtgärder. Det här skapar problem och kring detta krävs tydligare information i allmänhet (och kanske av mäklare i synnerhet).

Det man kan trycka på i övrigt och som en extra säkerhet för dig som köpare är dock det faktum att en besiktning går att utvidga och även inkludera andra yrkesmän utöver den auktoriserade besiktningsmannen. I det här fallet skulle du exempelvis kunnat anlita denna firma inom VVS innan köpet och där denna genomfört en undersökning av alla stammar. Skulle en rörinspektion (som processen kallas) utförd av denna firma inom VVS visa på att stammarna är i så dåligt skick att en akut åtgärd - relining eller stambyte - måste ske så snart som möjligt så har du också en faktor att ta hänsyn till innan köpet.

Är det värt att köpa ett hus i Malmö som har undermåliga stammar, finns det - i och med detta - ett förhandlingsläge gällande köpeskillingen och kan man kanske även anlita en annan firma inom VVS för ytterligare en bedömning? VVS och elektricitet är två typiska detaljer som man sällan ser och som kan slinka igenom vid ett husköp. Båda är dock svåra att få igenom som dolda fel - åtminstone om det handlar om äldre hus. Där bör man alltid kosta på sig lite mer experthjälp innan man skriver under kontraktet.

Läs mer om VVS här: https://www.vvsmalmö.biz.

1 Mar 2019

En Guide till att flytta!

Här finner du tips på vad du skall tänka på i samband med en flytt. Särskilt användbart kan vara checklistan där du kan bocka av punkt för punkt vad som är gjort och inte gjort.