Lagring som möjlighet

Hur kan man hitta extra förvaringsmöjligheter om man behöver? Går det att hitta förvaring under både längre och kortare tid? Vilken typ av förvaring finns det att använda som privatperson?

Det kan ske vid olika perioder i livet att man är i behov av mer lagringsytor än man har. Kanske ska man flytta men måste flytta ur den första bostaden innan man får tillträde till den nya. Man kan ha blivit sambo eller ha ärvt bohag som man inte är beredd att göra sig av med.

Eller någon annan anledning där mer yta än man har i bostaden krävs. Då finns det flera olika möjligheter som man kan titta på. Priset och tillgängligheten brukar vara så pass bra att det kan vara en billigare lösning än att skaffa sig en större bostad, eller bygga ut huset.

Lager eller hyllplats

Som privatperson kan man via en sökning på internet hitta magasinering på Lidingö. Det är en mycket använd möjlighet till extra förvaring under såväl kortare som längre tid. Vid magasinering, eller lagring, så kan man välja flera olika lösningar. Det finns möjlighet att hyra en plats för en mindre mängd som kan ligga på en hylla, eller så kan man hyra förråd av olika slag som finns i en uppvärmd lokal. Men det finns även lösningar där man kan hyra en container för förvaring av sitt bohag eller det man önskar lagra en tid. Hyrestiden kan vara en eller flera dagar, eller så kan man hyra förvaringsytorna månadsvis.

14 Feb 2021

En Guide till att flytta!

Här finner du tips på vad du skall tänka på i samband med en flytt. Särskilt användbart kan vara checklistan där du kan bocka av punkt för punkt vad som är gjort och inte gjort.