Så mycket kostar det att flytta

Vad är det som kostar mest vid en flytt? Är det att hyra in en flyttfirma, kanske den dubbelhyra som ofta uppstår eller tjänster som underlättar flytten? För många är det skatten. En skatt som kan bli så hög att man inte ens väljer att flytta.

Flyttfirman – Ett par tusenlappar

Att köpa hjälpen från en flyttfirma är bekvämt. Inte minst om det är tunga eller otympliga saker som ska flyttas. Eftersom man får rutavdrag på de flesta av de tjänster som en flyttfirma erbjuder sina kunder blir det sällan speciellt dyrt. Detta i alla fall om man ser till flytten som en helhet och de olika kostnader som uppkommer.

Kostnaden för en flyttfirma beror självklart på flyttmängd och avstånd till kommande bostad. Men sker flytten inom samma stad är det mycket sällan mer än 5-10 000 kr.

Mer info här: http://www.flyttfirmauppsala.org.

Dubbelhyran – 5-10 000 kr

Även ”dubbelhyran” hamnar ofta på någon liknande nivå. Detta beroende på vilken hyra, månadsavgift och/eller räntesats man har. Många som flyttar gör inte detta exakt samma dag som nästa ägare flyttar in utan man får en dubbelperiod då en extra avgift måste betalas.

Men avgiften till flyttfirman och för dubbelhyran är inte i närheten av vad det kan kosta i skatt.

Skatten – Miljonen…

I september 2018 skrev Expressen en artikel om hur de så kallade flyttskatterna slår mot äldre som tänkt att flytta. De gjorde ett reportage från Uppsala där man bland annat intervjuade en man som bott i sin villa i över 40 år och som insett att en mycket stor del skulle betalas i skatt om flytt skulle ske.

På 70-talet räckte det med att betala ett par hundratusen för att få en villa i Uppsala. Sedan dess har priserna minst sagt stegrat snabbt och idag är medelpriset på 3-4 miljoner. Det betyder att de som bott i Uppsala under denna tid kan sälja sina bostäder med mycket hög vinst.

Liknande utveckling finns även i andra städer men i Uppsala har det ökat mer än i många mindre städer. Att många väljer att inte flytta skapar därmed en inlåsningseffekt vilket är en av de orsakerna som finns till att det är bostadsbrist i hela 243 av Sveriges 290 kommuner. Många bor helt enkelt större än de har behov av men flyttar inte på grund av att de får skatta bort så mycket.

Skatten avgörs av hur mycket som bostaden köptes för och dess försäljningspris. Köps något annat boende kan delvis skatten skjutas framåt. Många äldre vill däremot flytta in i hyresrätt vilket skulle skapa skatt på hela vinstbeloppet. För familjen i Uppsala skulle alltså skatten gälla på ca 2,5 miljoner.

2 Oct 2018

En Guide till att flytta!

Här finner du tips på vad du skall tänka på i samband med en flytt. Särskilt användbart kan vara checklistan där du kan bocka av punkt för punkt vad som är gjort och inte gjort.